Garść wiadomości o świecie ryb...

Ponad 70% powierzchni ziemi to morza i oceany. Stanowią one żywioł ryb, jednej ze starszych grup zwierząt na naszej planecie. Ryby pojawiły się przed około 450 mln lat. Były to ryby chrzęstnoszkieletowe, jak np. prarekiny. Żyjącymi obecnie pierwotnymi formami ryb są rekiny i paszczki oraz ryby dwudyszne i jesiotrokształtne. W 1938 roku odłowiono żywe okazy ryb trzonopłetwych, które pojawiły się przeszło 300 mln lat temu i uważane były za już wymarłe.

Ryby to jedna z liczniejszych grup zwierząt licząca przeszło 30 000 gatunków. Bogactwo gatunków ryb jest odbiciem różnorodności warunków środowiskowych w zajmowanych przez nie zbiornikach wodnych. Tak więc pewne gatunki żyją na ogromnych głębokościach (do 11 000 m w Rowie Filipińskim), inne natomiast bytują w płytkich, okresowo wysychających kałużach. W niektórych głębokich morzach warunki ich życia do dziś nie są poznane, gdyż penetracja tych głębin przez człowieka sięga tylko 8000 m. Pozwala to przypuszczać, iż żyją w nich nie znane nam jeszcze ryby i że liczba ich gatunków jest znacznie większa. Na przestrzeni tysięcy lat ryby dostosowały się do otaczającego je środowiska, co znalazło odbicie w wielkim zróżnicowaniu ich kształtów i ubarwienia.

I tak najmniejsza ze znanych ryb kiełbik karłowaty - Pandaka pygmaea - z Filipin ma zaledwie 1 cm długości, podczas gdy dorosły rekin olbrzym - Cetorhinus maximus - dorasta do 14 m.

Różnorodność barw i kształtów ryb jest zdumiewająca, podobnie jak zdumiewająca nieraz jest długość ich życia. Znane są gatunki żyjące zaledwie pół roku, inne natomiast dożywają 80 i więcej lat. Do nich należą nasze rodzinne szczupaki i karpie. Pewne ryby jak np. pstrąg mogą pływać z szybkością do 35 km/h, inne zaś ryby strefy dennej zaledwie skokami posuwają się po dnie. Tych parę przykładów ani w małej części nie oddaje całego bogactwa świata ryb.